responsabil:
Danciu Paraschiva Elena - consilier asistent

Atribuții
(click pentru informații)

- Întocmirea și ținerea la zi a Registrului agricol, pe suport de hârtie și în format electronic, prin organizarea, completarea, controlul și centralizarea datelor conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a guvernului, în scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale, în baza dispoziției primarului; - Eliberarea adeverințelor care cuprind date declarate în Registrul agricol pentru: spitalizare, șomaj, ajutor social, dosare persoane cu handicap, burse școlare, spațiu, deducere, pentru subvenții și obținerea de credite bancare;
- Deschiderea de noi poziții în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deținătorilor de animale; - Operarea modificărilor în registru agricol survenite ca urmare a vânzărilor - cumpărărilor, moșteniri, donații etc. dovedite prin acte încheiate în formă autentică;
- Ținerea evidenței certificatelor de producător într-un registru special; - Întocmirea procesului verbal, trimestrial, privind produsele, producțiile estimate și cantitățile destinate comercializării;
- Completarea certificatului de producător cu nominalizarea a acelor produse care au fost identificate ca existente în procesul verbal; - Afișarea într-un tabel nominal a titularilor certificatelor de producător, pentru asigurarea publicității necesare conform legii;
- Furnizarea periodică (lunar, trimestrial și anual) a datelor statistice solicitate de Direcția Județeană de Statistică; - Evidențierea titlurilor de proprietate în registrul unic și eliberarea acestora persoanelor îndreptățite;
- Eliberarea adeverințelor privind dovada proprietății terenurilor(autor, moștenitor) în cazul pierderii titlurilor de proprietate pentru publicarea în monitorul oficial; - Colaborarea la întocmirea documentației privind atribuirea în proprietate a terenului aferent casei de locuit și anexelor gospodărești (ordinul prefectului);
- Aduc la cunoștință obligațiile persoanelor fizice și juridice privind declararea datelor pentru înscrierea în registrul agricol și termenul la care se fac; - Verificarea și înregistrarea contractelor de arendare în registrul special
- Întocmește raportul lunar privind îndeplinirea atribuții și responsabilități - Întocmește raport anual privind îndeplinirea de atribuții și responsabilități
- Participă și colaborează la Efectuarea inventarierii materiei impozabile conform procedurii de „Inventarierea materiei impozabile” - Ține evidența pășunilor din domeniul privat;
- Colaborează la promovarea proiectelor privind organizarea pășunatului pe raza teritoriului și a oricăror alte proiecte de hotărâre privind punerea în aplicare a actelor normative emise de parlament și de guvern sau pentru îmbunătățirea activităților pe care le desfășoară. - Întocmește și ține evidența privind lucrările de îmbunătățire a pășunilor din raza teritorială;
- Face propuneri bine fundamentate pentru stabilirea taxelor pentru închirierea terenurilor agricole; - Întocmește contractele de pășunat și urmărește încasarea taxelor pentru pășune conform HCL înainte de a ieși vitele la pășunat;
- Sprijină activitatea de identificare și clarificare a situației juridice a terenurilor proprietate publică sau privată a Consiliului Local; - Asigură și participă efectiv la aplicarea prevederilor legii fondului funciar, ia măsuri pentru evidența, apărarea, conservarea și folosirea rațională a terenurilor agricole aparținând administrației consiliilor locale;
- Soluționează cereri și reclamații cu privire la pășunile din raza teritorială;

Formulare


Denumire Deschide
Cerere eliberare adeverințe Descarcă
Anunț privind declararea datelor pentru înscrierea în registrul agricol Deschide
Declarație privind înregistrarea sau modificarea datelor în registrul agricol Descarcă
Declarație privind deschiderea poziției de rol Descarcă

Documente de informare care vin în sprijinul fermierilor, în vederea accesării schemelor/masurilor de plată existente în campania anului 2021

Denumire Deschide
Schemele/măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din românia în campania 2021 Deschide
Normele de ecocondiționalitate- 2021 Deschide
Pachetul 8 rase în pericol de abandon-2021 Deschide


Măsurile de mediu si climă care vizează campania pentru anul 2021, dar și materialele informative referitoare la acestea, se pot vizualiza și accesând următorul link: link: https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii