responsabil:
Chirilă Teodora – consilier asistent

Atribuții
(click pentru informații)

- Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local, - Acordarea voucherelor de vacanță,
- Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, - Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor,
- Casarea obiectelor de inventar, - Centralizarea situatiilor financiare,
- Circuitul documentelor financiar- contabile, - Circuitul documentelor specifice,
- Contabilitatea trezoreriei institutiei, - Contabilizarea salariilor,
- Contractarea unui împrumut, - Corectarea erorilor constatate in documentele de plata,
- Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar, - Elaborarea,aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli,
- Elaborarea Registrului Cartea mare, - Elaborarea Registrului Inventar,
- Elaborarea Registrului Jurnal, - Elaborarea situațiilor financiare,
- Exercitarea controlului financiar preventiv propriu, - Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine,
- Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine, - Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine,
- Finantarea cheltuielilor de cultura ale ordonatorilor din subordine, - Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine,
- Întocmirea Balanţei de verificare, - Intocmirea evidența si utilizarea documentelor interne,
- Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat, - Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal,
- Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug, - Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea activelor fixe, - Organizarea gestiunea si contabilizarea deplasarilor,
- Organizarea gestiunea si Contabilizarea fondurilor structurale nerambrusabile, - Organizarea gestiunea si contabilizarea investitiilor,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea materialelor, - Organizarea gestiunea si contabilizarea obiectelor de inventar,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor, - Organizarea gestiunea si contabilizarea veniturilor,
- Organizarea si desfasurarea activitatii de casierie, - Organizarea şi funcţionarea contabilităţii,
- Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de inventariere, - Plata salariilor,
- Reevaluarea patrimoniului, - Restituirea sumelor achitate in plus sau eronat,
- Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe


Anul- 2023


Data Document Deschide
13.10.2023 Lista funcţiilor din cadrul primăriei Grinties ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la 30 septembrie 2023 Deschide
30.09.2023 Situație financiară aferentă trimestrului III - 2023 Deschide
30.06.2023 Situație financiară aferentă trimestrului II - 2023 Deschide
31.03.2023 Situație financiară aferentă trimestrului I - 2023 Deschide

Anul- 2022


Data Document Deschide
31.12.2022 Bilanț Deschide
31.12.2022 Contul de execuție al bugetului local- cheltuieli 31.12.2022- trim IV Deschide
31.12.2022 Contul de execuție al bugetului local- venituri 31.12.2022- trim IV Deschide
30.09.2022 Dare de seamă trimestrul III - 2022 Deschide
25.07.2022 Dare de seamă trimestrul II - 2022 Deschide
31.03.2022 Situație financiară aferentă trimestrului I - 2022 Deschide

Anul- 2021


Data Document Deschide
31.12.2021 Situație financiară la data de 31.12.2021 Deschide
30.09.2021 BILANT Deschide
30.09.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Deschide
30.09.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI Deschide
31.06.2021 BILANT Deschide
31.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Deschide
31.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI Deschide
31.03.2021 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024 Deschide
31.03.2021 BILANT Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI Deschide
31.03.2021 Lista investiții- Obiecte de investiții pe anul 2021, cu finanțare de la bugetul local și de la bugetul de stat Deschide

Propuneri buget 2021


Document Deschide
Lista propvizorie- Obiecte de investiții pe anul 2021, cu finanțare de la bugetul local și de la bugetul de stat Deschide
Bugetul local 2021 - Proiect - Sursa E Deschide
Bugetul local 2021 - Proiect Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii