responsabil:
Chirilă Teodora – consilier asistent

Atribuții
(click pentru informații)

- Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local, - Acordarea voucherelor de vacanță,
- Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, - Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor,
- Casarea obiectelor de inventar, - Centralizarea situatiilor financiare,
- Circuitul documentelor financiar- contabile, - Circuitul documentelor specifice,
- Contabilitatea trezoreriei institutiei, - Contabilizarea salariilor,
- Contractarea unui împrumut, - Corectarea erorilor constatate in documentele de plata,
- Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar, - Elaborarea,aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli,
- Elaborarea Registrului Cartea mare, - Elaborarea Registrului Inventar,
- Elaborarea Registrului Jurnal, - Elaborarea situațiilor financiare,
- Exercitarea controlului financiar preventiv propriu, - Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine,
- Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine, - Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine,
- Finantarea cheltuielilor de cultura ale ordonatorilor din subordine, - Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine,
- Întocmirea Balanţei de verificare, - Intocmirea evidența si utilizarea documentelor interne,
- Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat, - Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal,
- Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug, - Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea activelor fixe, - Organizarea gestiunea si contabilizarea deplasarilor,
- Organizarea gestiunea si Contabilizarea fondurilor structurale nerambrusabile, - Organizarea gestiunea si contabilizarea investitiilor,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea materialelor, - Organizarea gestiunea si contabilizarea obiectelor de inventar,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor, - Organizarea gestiunea si contabilizarea veniturilor,
- Organizarea si desfasurarea activitatii de casierie, - Organizarea şi funcţionarea contabilităţii,
- Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de inventariere, - Plata salariilor,
- Reevaluarea patrimoniului, - Restituirea sumelor achitate in plus sau eronat,
- Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe


Anul- 2023


Data Document Deschide
31.12.2023 Situație financiară aferentă trimestrului IV - 2023 Deschide
13.10.2023 Lista funcţiilor din cadrul primăriei Grinties ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la 30 septembrie 2023 Deschide
30.09.2023 Situație financiară aferentă trimestrului III - 2023 Deschide
30.06.2023 Situație financiară aferentă trimestrului II - 2023 Deschide
31.03.2023 Situație financiară aferentă trimestrului I - 2023 Deschide

Anul- 2022


Data Document Deschide
31.12.2022 Bilanț Deschide
31.12.2022 Contul de execuție al bugetului local- cheltuieli 31.12.2022- trim IV Deschide
31.12.2022 Contul de execuție al bugetului local- venituri 31.12.2022- trim IV Deschide
30.09.2022 Dare de seamă trimestrul III - 2022 Deschide
25.07.2022 Dare de seamă trimestrul II - 2022 Deschide
31.03.2022 Situație financiară aferentă trimestrului I - 2022 Deschide

Anul- 2021


Data Document Deschide
31.12.2021 Situație financiară la data de 31.12.2021 Deschide
30.09.2021 BILANT Deschide
30.09.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Deschide
30.09.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI Deschide
31.06.2021 BILANT Deschide
31.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Deschide
31.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI Deschide
31.03.2021 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024 Deschide
31.03.2021 BILANT Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI Deschide
31.03.2021 Lista investiții- Obiecte de investiții pe anul 2021, cu finanțare de la bugetul local și de la bugetul de stat Deschide

Propuneri buget 2021


Document Deschide
Lista propvizorie- Obiecte de investiții pe anul 2021, cu finanțare de la bugetul local și de la bugetul de stat Deschide
Bugetul local 2021 - Proiect - Sursa E Deschide
Bugetul local 2021 - Proiect Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii