responsabil:
Ghiorghiu Valentin – sef SVSU

Atribuții
(click pentru informații)

- Acordarea primului ajutor în caz de urgență, - Asigură măsurile organizatorice necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului voluntar pentru situaţii de urgenţă,
- Intocmeşte , actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de intervenţie şi răspuns în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, - Întocmeşte documentaţii şi situaţii pe line de transmisiuni , alarmare, protecţie N .B.C. deblocare - salvare, medicală, sanitar – veterinară, evacuare, logistică, dezastre, situaţii de urgenţă, etc.,
- Modul de interventie in situatii de urgenta, - Organizarea apărării împotriva incendiilor,
- Participă la activităţile de prevenire(controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Petrodava al judeţului Neamţ şi la acţiunile intervenţie în zona de competenţă, - Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiilor şi realizarea măsurilor de protecţie civilă şi prevenire situatii de urgenta,
- Răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, dezastrelor şi conflictelor armate., - Relatia cu Apele Romane,
- Responsabil cu constatarea contravenţiile şi a aplica sancţiunii persoanelor fizice şi juridice., - Responsabil din relaţia cetăţenilor în ceea ce priveşte alimentarea cu apă, canalizarea,
- Responsabil în domeniul "câini fără stăpân", - Responsabil în domeniul verificării transportului şcolar în cadrul instituţiei,
- Responsabil relatia cu Apele Romane, - Verifică menţinerea în permanenţă a stării de operativitate a echipamentelor şi bunurilor din dotare.,
- Accidentarea în cadrul locului de muncă, - Responsabil cu protectia civila la nivelul comunei Grinties
- Răspunde de modul de întocmire a orelor în folosul comunităţii precum şi de modul de îndeplinire a obligaţiilor beneficiarilor legii 416/2001; - Răspunde de protecţia muncii a cetăţenilor beneficiari ai legii 416/2001 şi persoanelor care au de îndeplinit ore în folosul comunităţii.

Anunțuri


Document Deschide
Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Grințieș,Județul Neamț pentru anul 2020 Deschide
Schema flux informational Deschide
Coduri avertizare METEO Deschide
Coduri avertizare HIDRO Deschide
Activitati SVSU Grinties Deschide
Activitati SVSU Grinties Deschide
Fisa localitatii, scolii, bisericii Deschide
Obiective inundabile Deschide
Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta Deschide
Proiectil neexplodat Deschide
Tipuri alarme Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii