responsabil:
Bicajanu Vasile - consilier principal

Email: primaria@comunagrinties.ro

Tel/fax. 0233265410


Cerere privind liberul acces la informaţiile de interes public (click pentru a descărca formularul)


Solicitare informații de interes public

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legi n. 544/2001, informaţiile de interes public. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

 1. autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
 2. informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
 3. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Primăria Grinţieş are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor. Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.

În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute în lege.

În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute în lege.


Informatii publice:

 1. actele normative care reglementeazã organizarea si functionarea autoritãtii sau institutiei publice;
 2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale compartimentului/ funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
 6. programele şi strategiile proprii;
 7. lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Anul - 2022


Document Deschide
Macheta Legea nr.544 comuna Grințieș Deschide
Raport de evaluare Legea nr. 544 în anul 2022 Deschide
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2022 Deschide

Anul - 2021


Document Deschide
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021 Deschide

Anul - 2020


Document Deschide
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020 Deschide
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020 Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii